Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

KON TUM, TỔ CHỨC MÍT TINH HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2014

Sáng ngày 27/11, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS...

QUẢNG TRỊ: HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2014

Với chủ đề “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”, ngày 22/11/2014,...

TP Hồ Chí Minh đơn vị dẫn đầu trong thực hiện mục tiêu loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con

Theo báo cáo tổng kết Chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con giai đoạn 2007...

HƯNG YÊN: SƠ KẾT 6 THÁNG ĐIÊU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE

Trung tuần tháng 4 vừa qua, Sở Y tế Hưng Yên tổ chức “Hội nghị sơ kết 6 tháng điều trị...

HỘI ĐÀM HỢP TÁC GIỮA SỞ Y TẾ TỈNH VÂN NAM TRUNG QUỐC VÀ SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG VIỆT NAM

Trong các ngày từ 20 – 23/3/2014 tại huyện Malypo, Châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam Trung Quốc...

Tìm kiếm văn bản