Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tập huấn phóng viên báo chí về bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS

Ngày 10-11/4/2015 tại Thành phố Hưng Yên, Hội truyền nhiễm Trung ương phối hợp với Hội...

Vở kịch “3 trong 1” tiếp tục được công diễn tại hai tỉnh Điện Biên và Lào Cai

Tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS thông qua biểu diễn nghệ thuật, một cách tiếp cận...

Hội nghị vận động Dự án “Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía bắc

Ngày 06/02/2015 tại thành phố Lào Cai, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Y tế Cộng đồng...

Tìm kiếm văn bản