Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS: Nguyên nhân và hậu quả

Ở nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta hiện nay, sự kỳ thị và phân biệt đối xử với...

Hội thảo đồng thuận Nhóm tư vấn và hỗ trợ khách hàng tại cơ sở cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tại Hải Phòng

Ngày 09/7, tại Hải Phòng, nhằm thúc đẩy sự tham gia của người có HIV và người có nguy...

Tìm kiếm văn bản