Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Truyền thông phòng, chống ma túy, HIV/AIDS

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018, chiều ngày 21/6/2018, Trung...

Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020

Sáng 22/6/2018, Sở Y tế Hải Phòng tổ chức "Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động phòng,...

TỈNH NAM ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2018-2020

Ngày 8/6/2018, tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nam Đinh, Sở Y tế tỉnh Nam Định...

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nam Định đẩy mạnh hoạt động điều trị Methadone và điều trị HIV/AIDS

Từ khi được củng cố và mở rộng phạm vi hoạt động chuyên môn, Phòng khám chuyên khoa...

Tìm kiếm văn bản