Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thái Nguyên triển khai cơ sở điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) tại Thị xã Phổ Yên

Ngày 24/6, Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên lễ khởi động Dịch vụ điều trị Dự phòng trước...

Tỉnh Bắc Ninh triển khai chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PrEP)

Ban Quản lý dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh vừa khởi động chương...

Bắc Giang: Khởi động chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Sáng ngày 09/6/2020, Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang...

Tập huấn điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Trong hai ngày 19 và 20/5/2020, với sự hỗ trợ của WHO, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP...

Tìm kiếm văn bản