Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Khởi động Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020

Trong 2 ngày 16-17/4/2018 tại thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ...

"Hạnh phúc là mình. Tin yêu cuộc sống”

Đây là chủ đề của Chiến dịch truyền thông thúc đẩy cộng đồng người chuyển giới nữ tiếp...

Chiến lược mới trong can thiệp giảm hại ở nhóm thanh niên sử dụng ma túy

Được sự tài trợ của Cơ quan Hỗ trợ kỹ thuật Quốc tế Pháp – Expertise France, Trung tâm Hỗ...

Hội thảo Sử dụng bộ công cụ MSMIT để thiết kế chương trình can thiệp toàn diện cho nhóm MSM

Trong hai ngày 02-03/3/2017 tại Hà Nội, Doanh nghiệp Xã hội Hải Đăng với sự hỗ trợ của...

Lưu diễn văn nghệ – Mô hình truyền thông phòng, chống HIV/AIDS hiệu quả tại cộng đồng các dân tộc miền núi

Dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” do Cơ quan Phát triển quốc...

Tìm kiếm văn bản