Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

”Biểu dương lực lượng” tuyên truyền viên đồng đẳng

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án phòng, chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam...

Thúc đẩy hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc

Thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS và sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia...

Một năm hoạt động của Dự án Life Gap qua một vài con số

Dự án Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam (Viết tắt là LIFE Gap) là Dự án hỗ trợ...

Dự án Life-Gap: Triển khai tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho cặp bạn tình

Đứng trước thực tế về xu hướng gia tăng nhiễm HIV qua quan hệ tình dục ở nước ta, trong...

Tìm kiếm văn bản