Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Dự án Life-Gap: Triển khai tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho cặp bạn tình

Đứng trước thực tế về xu hướng gia tăng nhiễm HIV qua quan hệ tình dục ở nước ta, trong...

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?