Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

PEPFAR Việt Nam tiếp tục tài trợ biểu diễn vở kịch “Cầu vồng khuyết”

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ,...

Vở kịch “3 trong 1” được công diễn cho sinh viên đại học Dược Hà Nội

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ,...

Tìm kiếm văn bản