Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Giới thiệu bao cao su “Number One Plus” mới

Sau nhiều tháng chuẩn bị, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những người có nhu cầu sử...

”Biểu dương lực lượng” tuyên truyền viên đồng đẳng

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án phòng, chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam...

Thúc đẩy hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc

Thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS và sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia...

Một năm hoạt động của Dự án Life Gap qua một vài con số

Dự án Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam (Viết tắt là LIFE Gap) là Dự án hỗ trợ...

Tìm kiếm văn bản