Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Một số ghi nhận từ Dự án Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Thái Bình và Nam Định

Được sự hỗ trợ của Dự án Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) tài...

Giới thiệu bao cao su “Number One Plus” mới

Sau nhiều tháng chuẩn bị, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những người có nhu cầu sử...

”Biểu dương lực lượng” tuyên truyền viên đồng đẳng

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án phòng, chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam...

Thúc đẩy hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc

Thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS và sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia...

Tìm kiếm văn bản