Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Một năm hoạt động của Dự án Life Gap qua một vài con số

Dự án Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam (Viết tắt là LIFE Gap) là Dự án hỗ trợ...

Dự án Life-Gap: Triển khai tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho cặp bạn tình

Đứng trước thực tế về xu hướng gia tăng nhiễm HIV qua quan hệ tình dục ở nước ta, trong...

Tìm kiếm văn bản