Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Điều trị HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 09/9, tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ...

Hội thảo xây dựng dự án sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Trong hai ngày 04-05/9/2019 tại Vĩnh Phúc, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Hội thảo...

Hội thảo tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bô Y tế đã phối hợp với Dự án...

Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Ngày 12/8, tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ...

Tìm kiếm văn bản