Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Đảm bảo cho người nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV không bị ngắt quãng trong tình hình dịch Covid-19

Ngày 31/3, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã ban hành công văn số 190/AIDS-ĐT gửi Sở Y tế các...

Các bệnh viện đang điều trị cho người bệnh HIV/AIDS cần chủ động chuẩn bị các phương án điều trị ARV liên tục

Ngày 01/4, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã ban hành công văn số 193/ AIDS-ĐT gửi các bệnh...

Cục Phòng, chống HIV/AIDS hướng dẫn tạm thời điều trị thuốc ARV cho người nhiễm HIV

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ...

Khẩn trương thực hiện cấp phát thuốc ARV cho người bệnh HIV/AIDS

Ngày 25/3, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 1563/BYT-AIDS về việc điều trị và cấp thuốc...

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Ngày 24/3, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã có công văn số 164/AIDS-DP gửi Sở Y tế các tỉnh,...

Tìm kiếm văn bản