Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thăm và làm việc tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên

Ngày 01 tháng 7 năm 2020, Đoàn cán bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã đến thăm và làm việc...

Tổ chức Hội thảo diễn đàn cộng đồng MSM về dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) tại Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày 01/7, tại Bà Rịa Vũng Tàu, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với trung tâm Phòng,...

Tổ chức Hội thảo diễn đàn cộng đồng MSM về dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) tại Long An

Ngày 27/6, tại Long An, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với trung tâm Kiểm soát bệnh...

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thăm và làm việc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Đoàn cán bộ Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã đến thăm và làm việc...

Tìm kiếm văn bản