Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Đoàn công tác Chính phủ Lào thăm quan và học hỏi kinh nghiệm về chương trình điều trị Methadone tại Việt Nam

Từ ngày 11-13/3/2019, Đoàn công tác Chính phủ Lào đã có chuyến thăm quan, học tập kinh...

Hội nghị tăng cường năng lực hệ thống hỗ trợ kỹ thuật chương trình phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã phối hợp với các đơn...

Nghệ an tổ chức sự kiện Những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ Quỹ Bảo hiểm y tế

Ngày 8/3/2019, tại Bệnh viện đa khoa Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Sở Y tế phối hợp với Cục...

Những bệnh nhân đầu tiên tại Hải Phòng nhận thuốc ARV từ Quỹ Bảo hiểm y tế

Ngày 8/3/2019, tại Bệnh viện Kiến An, thành phố Hải Phòng, Sở Y tế Thành phố Hải Phòng...

Tìm kiếm văn bản