Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tổ chức Hội thảo tham vấn về chống kỳ thị, phân biệt đối xử với HIV/AIDS trong cơ sở y tế.

Ngày 16/5/2017, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Chương trình phối hợp...

Giám đốc mới của UNAIDS tại Việt Nam thăm và làm việc với Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Chiều ngày 15/5/2017, tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục...

Trẻ em nhiễm HIV được xếp vào nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số...

Sát nhập các đơn vị y tế dự phòng Hà Nôi nhưng không thay đổi chức năng nhiệm vụ các đơn vị

Sát nhập các đơn vị y tế dự phòng Hà Nôi nhưng không thay đổi chức năng nhiệm vụ các đơn...

Tìm kiếm văn bản