Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Họp Giao ban Nhóm kỹ thuật về can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức họp giao ban Nhóm kỹ thuật về...

Đoàn chuyên gia Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao, Sốt rét thăm và làm việc với Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 08/4/2019, Đoàn chuyên gia Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao, Sốt rét đã thăm và...

Cục trưởng Nguyễn Hoàng Long thăm và làm việc về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Cà Mau

Ngày 2 tháng 4 năm 2019, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã đi thăm và làm tại tỉnh Cà Mau....

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thăm và làm việc về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã đi thăm và làm việc với Trung tâm...

Tìm kiếm văn bản