Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Việt Nam - Nước tiên phong trong khu vực thực hiện tối ưu hóa phác đồ điều trị HIV/AIDS

Ngày 07/6, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã phối hợp với các đơn vị có liên quan...

Khởi động dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 07/6, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm...

“Mẹ không có HIV - Con không nhiễm HIV”

Đây là chủ đề Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019. Tháng cao...

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khởi động dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Ngày 22/5/2019, tại Đại học Y Hà Nội đã diễn ra Lễ khởi động dịch vụ dự phòng trước phơi...

Tập huấn nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Trong hai ngày (21-22/5/2019), tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã phối hợp với các...

Tìm kiếm văn bản