Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Đêm Trung thu :“Vầng trăng cho em”

Để động viên các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi HIV trên địa bàn, được sự hỗ trợ của dự án "Mạng...

Bảo hiểm y tế - Giải pháp bền vững trong chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV/AIDS

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, bảo hiểm y tế luôn là một trong các giải pháp tài...

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?