Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bắc Ninh: Hội nghị lồng ghép các vấn đề thanh niên với các đối tác

Vừa qua, Ban quản lý Dự án “Phòng chống AIDS cho thanh niên” tổ chức hội nghị các vấn đề...

Đánh giá kết quả hoạt động phối hợp Lao/HIV năm 2007 – 2010 và định hướng hoạt động giai đoạn 2011 – 2015

Ngày 25/04/2011, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế phối hợp với Bệnh viện...

Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS bàn giao 13 xe ô tô

Ngày 8/4, tại Bộ Y tế, Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã bàn giao...

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống HIV/AIDS

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng, Chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương và...

Tổng kết dự án Phòng chống lạm dụng ma túy, HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc Việt Nam phối hợp với Cơ quan phòng chống ma túy và...

Tìm kiếm văn bản