Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội thảo : “Vận động hỗ trợ phụ nữ sống chung và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tiếp cận vốn vay”

Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 với chủ đề “Hướng tới...

Tập huấn cán bộ nòng cốt về phòng, chống HIV/AIDS của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội

Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Ngọc Hồi- Yên Viên do Bộ Giao thông Vận tải...

Tập huấn cho phóng viên báo chí của 12 tỉnh mới bổ sung của Dự án phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam do Ngân hàng thế giới tài trợ

Trong 3 ngày 06/6-08/6/2011, tại Thành phố Đà Nẵng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã phối hợp...

Việt Nam sẽ áp dụng phương pháp điều trị 2.0

Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS đặt mục tiêu “Ba không” nghĩa là:...

Tìm kiếm văn bản