Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tập huấn giảng viên ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý điều trị Methadone tại Hà Nội

Trong 4 ngày 09-10/7/2018 và 12-13/7/2018, tại thành phố Hà Nội, Cục Phòng, chống...

Tập huấn giảng viên ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý điều trị Methadone

Trong 2 ngày 04 - 05/7/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối...

Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS tặng Giấy khen cho TS. John Eyres

Ghi nhận những cống hiến của TS. John Eyers - Giám đốc Chương trình Y tế của USAID Việt...

Hội thảo báo chí về can thiệp trong lĩnh vực y tế cho người sử dụng ma túy trong tình hình mới

Trong 2 ngày 25 - 26/6, tại Hải Phòng đã diễn ra hội thảo báo chí về “Can thiệp trong...

Tìm kiếm văn bản