Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Cục trưởng Nguyễn Hoàng Long thăm và làm việc về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Cà Mau

Ngày 2 tháng 4 năm 2019, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã đi thăm và làm tại tỉnh Cà Mau....

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thăm và làm việc về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Cao Bằng

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã đi thăm và làm việc với Trung tâm...

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thăm, làm việc và tặng quà cho người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại tỉnh Bắc Kạn

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã đi thăm và làm việc với Trung tâm...

Đoàn công tác Chính phủ Lào thăm quan và học hỏi kinh nghiệm về chương trình điều trị Methadone tại Việt Nam

Từ ngày 11-13/3/2019, Đoàn công tác Chính phủ Lào đã có chuyến thăm quan, học tập kinh...

Tìm kiếm văn bản