Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống HIV/AIDS

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng, Chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương và...

Tổng kết dự án Phòng chống lạm dụng ma túy, HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc Việt Nam phối hợp với Cơ quan phòng chống ma túy và...

Gặp mặt các các cán bộ hưu trí Cục phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 27 tháng 01 năm 2011, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức gặp mặt các cán bộ hưu...

Gặp mặt các tổ chức quốc tế hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 19 tháng 01 năm 2011 tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức gặp mặt các tổ...

Tổng kết 10 năm phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy,...

Tìm kiếm văn bản