Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Làm gì để loại trừ nguy cơ nhiễm HIV cho con?

Mỗi năm ở Việt Nam có hàng nghìn trẻ em sinh ra bị nhiễm HIV, hầu hết số trẻ dưới 15 tuổi...

Cho ước mơ bay xa

Dù sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội hay ngoài cộng đồng, trẻ em có hoàn cảnh đặc...

Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS

“Việt Nam đã luôn đi đầu và thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS,...

"Vá" những góc khuất trong thế giới người đồng tính nam

Miên man chia sẻ câu chuyện về thế giới bên trong của những người đồng tính nam, Anh Quốc...

Điều trị nghiện bằng Methadone: Hiệu quả trong việc quản lý người nghiện

Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đã và đang áp...

Tìm kiếm văn bản