Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Cho ước mơ bay xa

Dù sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội hay ngoài cộng đồng, trẻ em có hoàn cảnh đặc...

Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS

“Việt Nam đã luôn đi đầu và thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS,...

TP.HCM tích cực hướng tới mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS

Công tác phòng chống HIV/AIDS của TP.HCM đạt được nhiều thành tựu trong phòng chống, phát...

Duy trì điều trị ARV - Bài 3: Điều trị ngay khi được chẩn đoán nhiễm HIV

Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) Hoàng Đình Cảnh nêu rõ: Mặc dù đạt được...

Duy trì điều trị - Bài 2: Điểm sáng trong khu vực

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong khu vực về điều...

Tìm kiếm văn bản