Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS

“Việt Nam đã luôn đi đầu và thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS,...

TP.HCM tích cực hướng tới mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS

Công tác phòng chống HIV/AIDS của TP.HCM đạt được nhiều thành tựu trong phòng chống, phát...

Duy trì điều trị ARV - Bài 3: Điều trị ngay khi được chẩn đoán nhiễm HIV

Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) Hoàng Đình Cảnh nêu rõ: Mặc dù đạt được...

Duy trì điều trị - Bài 2: Điểm sáng trong khu vực

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong khu vực về điều...

Dấu chân lầm lỡ

Những đêm vắng, khi gần 12 giờ đêm, chỉ cần một cuộc điện thoại của bạn bè là Cường khẽ...

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?