Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Sơ kết 6 tháng đầu năm Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 22/8/2019, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu...

Hội nghị chuyên đề giải pháp điều trị chất kích thích dạng Amphetamine và vấn mới về ma túy để kiểm soát HIV ở Việt Nam

Trong 2 ngày 15-16 tháng 8, tại Hà Nội, Cục Quản lý điều trị nghiện chất và sức khỏe tâm...

Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Ngày 12/8, tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ...

Tổ chức diễn đàn truyền thông Không phát hiện =Không lây truyền

Tối ngày 08 tháng 08 năm 2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS...

Hội thảo “Không phát hiện = Không lây truyền” (K=K)

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát...

Tìm kiếm văn bản