Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nam Định - Cơ sở điều trị Methadone huyện Trực Ninh

Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ - huyện Trực Ninh

Bác sĩ phụ trách: Phạm Văn Dũng - 0912762557

Điện thoại: 03503. 935178

Giờ làm việc: Trong giờ hành chính tất cả các 

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản