Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

An Giang - Phòng khám ngoại trú TTYT huyện Phú Tân

Địa chỉ: Ấp Thượng 2, TT Phú Mỹ, huyện Phú Tân

Bác sĩ phụ trách: BS. Đồng Thanh Dũng

Điện thoại:  0763.585.777

Giờ làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản