Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

An Giang - Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng

Địa chỉ: Số 20, Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang

Bác sĩ phụ trách: Huỳnh Thị Ngọc Thanh

Điện thoại:  0919. 272. 255

Giờ làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản