Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bắc Cạn - Phòng khám OPC huyện Chợ Mới

Phòng khám OPC huyện Chợ Mới

Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. Nà Mố, Yên Đĩnh, Chợ Mới, Bắc Kạn

Bác sĩ Hà Thị Chi: 01686.009.290

Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản