Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bắc Cạn - Phòng Tư vấn XNTN HIV tại huyện Chợ Mới

Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. Nà Mố_ Yên Đĩnh_ Chợ Mới_ Bắc Kạn

Bác sĩ phụ trách: Bs Triệu Đức Trường

Điện thoại: 0983901519

Giờ làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản