Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bắc Giang - Phòng khám ngoại trú, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

Địa chỉ: Đồi Chè -Thôn Tiêu –Dĩnh Kế -TP Bắc Giang

Điện thoại: 0240.3845.970

Giờ làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản