Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bạc Liêu - Phòng khám ngoại trú, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bạc Liêu (OPC 2)

Địa chỉ: Số 32 - Nguyễn Du - Phường 5 - TP Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu

Bác sĩ Lê Hoàng Thi: 0913.825953

Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản