Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

Thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức

ĐT: 02433861267

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản