Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Trung tâm y tế huyện Gia Lâm

Số 1 Ngô Xuân Quảng, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nộ

ĐT: 024322410802

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản