Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng TVXNTN Gia Lâm

Số 1 Ngô Xuân Quảng, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nộ

BS: Ngô Văn Tiến

ĐT: 0436760268

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản