Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng TVXNTN TTYT Ba Đình

Số 101, Quán Thánh, Hà Nội

BS Tấn

ĐT: 0438230243

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản