Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng khám đa khoa Biển Việt

Số nhà 18 NV1, Tổng cục V - Bộ Công An - Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội

Tel:02435420311/0912075641

Email: bienvietinvest@gmail.com

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản