Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng tư vấn sức khỏe -Bệnh viện Phổi Hà Nội (Dự án LIFE-GAP)

44- Thanh Nhàn – Hai Bà Trưng – Hà Nội

BS: Nguyễn Mạnh Tiến

ĐT: 0439715854

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản