Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Bệnh viện Phổi Hà Nội

44 - Thanh Nhàn – Hai Bà Trưng – Hà Nội

ĐT: 02439-7285 36

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản