Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng tư vấn sức khỏe -Hai Bà Trưng (Dự án LIFE-GAP)

42, Phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Hà Nội

BS: Nguyễn Thị Huệ

ĐT: 438634168/436274921

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản