Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng tư vấn sức khỏe -Từ Liêm (Dự án LIFE-GAP)

TTYT Từ Liêm- Khu Liên Cơ – Xã Mỹ Đình, ( Sau huyện uỷ huyện Từ Liêm), Hà Nội

BS: Trần Thị Hợp

ĐT: 437685825/437649468

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản