Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Văn phòng Tiếp cận cộng đồng MSM Tây Hồ

Số 48 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

BS: Nguyễn Đình Thủ

ĐT: 0437150142

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản