Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Long An - Phòng tư vấn xét nghiệm HIV cho thai phụ huyện Đức Hòa (QTC)

Địa chỉ: BV ĐK KV Hậu Nghĩa-Khu A- Thị trấn Hậu Nghĩa- Huyện Đức Hòa

Bác sĩ phụ trách: Hoa Hồng Anh, Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Thu Cúc

Điện thoại: 0723.851.240

Giờ làm việc: 07:00 -11:30

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản