Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nam Định - PKNT Nhi- Bệnh viện Nhi tỉnh

Địa chỉ: PKNT Nhi- Bệnh viện Nhi tỉnh

Bác sĩ phụ trách: Đinh Công Minh- 0912262751

Giờ làm việc: Giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản