Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nam Định - PKNT Trung tâm y tế huyện Hải Hậu

Địa chỉ: Thị trấn Yên Định- Huyện Hải Hậu

Bác sĩ phụ trách: Trần An Vũ- 0974890508

Điện thoại: '03503.775185

Giờ làm việc: Giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản