Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bạc Liêu - Phòng khám ngoại trú Khoa nhiễm Bệnh viện đa Khoa Bạc Liêu (OPC1)

Địa chỉ: Số 28 - Nguyễn Huệ - Phường 3 – TP Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu

Bác sĩ Đinh Xuân Phước: 0913848779

Điều dưỡng Lê Đình Mỹ: 0903.389861

Thời gian làm việc: Thứ 2 hàng tuần

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.5569841158417!2d105.721194!3d9.283816000000002!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zOcKwMTcnMDEuNyJOIDEwNcKwNDMnMTYuMyJF!5e0!3m2!1sen!2s!4v1442219975747

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản