Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

An Giang - Phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu

Tỉnh lộ 953, Long Thạnh B, TX Tân Châu, huyện Tân Châu

BS. Lý Anh Tuấn: 0918.807.700

Điện thoại: 0763.533.844

Thời gian làm việc: Giờ hành chính

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2765285740134!2d105.23087600000001!3d10.790120000000005!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDQ3JzI0LjQiTiAxMDXCsDEzJzUxLjEiRQ!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1441424346495

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản