Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

TP. Hồ Chí Minh - Phòng khám An Hảo

107C Ngô Quyền, phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0792004678

Fanpage: https://vi-vn.facebook.com/anhaoclinic/

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản