Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

TP. Hồ Chí Minh - Phòng khám Galant

Hotline: 094 310 8138

104 Trần Bình Trọng , P. 1 , Q. 5 Làm việc: 9h-20h (T2-CN)

Hotline: 097 685 6463

23 Yên Đỗ, P.1 , Bình Thạnh Làm việc: 11h-20h (T2-T7)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản