Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

TP. Hồ Chí Minh - Phòng khám Pride Health

ĐT:0944548815

Địa chỉ: 117/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: bngoc83@gmail.com - carmahvn@carmah.vn 

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản