Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

TP. Hồ Chí Minh - TTYT quận Phú Nhuận

23 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Phú Nhuận

ĐT: 0283.5501214

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản