Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thái Bình - Trung tâm Y tế Thái Thuỵ

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thuỵ

Bác sĩ phụ trách: Nguyễn Văn Ngọc

Điện thoại: 0363.713.399

Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản