Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nam Định - Trung tâm TVXNTN tại Trung tâm y tế huyện Xuân Trường

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường

Bác sĩ phụ trách: Nguyễn Chí Hợp- 0982849871

Giờ làm việc: 03503.751556

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản