Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Nhiều hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014

Ngày 10/11, các địa phương trong cả nước ra quân tổ chức thực hiện Tháng hành động quốc...

Tổng hợp nhanh các hoạt động nhân Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014

Một số địa phương đã tổ chức lễ ra quân phát động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống...

Công văn 7124/BYT-UBQG50

V/v Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014

Video
Document Search