Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Xin cho biết Bộ Y tế có quy định việc lưu giữ mẫu huyết thanh và kết quả đọc máy ELISA tại các Phòng xét nghiệm HIV hay không?

Có. Theo quy định của Chỉ thị số 11/2001/CT - BYT ngày 31 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét nghiệm phát hiện vi rút HIV thì việc lưu giữ mẫu huyết thanh và kết quả đọc máy ELISA được quy định như sau:

- Các phòng xét nghiệm HIV sau khi tiến hành các xét nghiệm, nếu phát hiện các trường hợp HIV dương tính đều phải lưu mẫu huyết thanh trong thời gian 2 năm, kết quả đọc của máy ELISA trong thời hạn 5 năm. 

Comments
Video
Document Search