Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Xin cho biết ở cấp tỉnh thành phố, cơ quan nào được quyền công bố số liệu nhiễm HIV/AIDS?

Theo quy định của Chỉ thị số 11/2001/CT - BYT ngày 31 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét nghiệm phát hiện vi rút HIV thì Trung tâm Y tế dự phòng là cơ quan duy nhất được quyền công bố số liệu về người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh

Comments
Video
Document Search