Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Công văn của Bộ Y tế yêu cầu Kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Công văn của Bộ Y tế yêu cầu Kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS:

quan.jpg

Comments
Video
Document Search