Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Quyết định 471/QĐ-BYT ngày 11/02/2014 về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện cải tiến chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS đối với hoạt động khám ngoại trú

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS giới thiệu Quyết định 471/QĐ-BYT ngày 11/02/2014 về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện cải tiến chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS đối với hoạt động khám ngoại trú.

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS giới thiệu Quyết định 471/QĐ-BYT ngày 11/02/2014 về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện cải tiến chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS đối với hoạt động khám ngoại trú.

Attach
Comments
Video
Document Search